login

Wacht, Inloggen...
×

De betekenissen vloeien aan de oppervlakte voort uit die beeldtaal en klanktaal. En daar waar méér dan één onderlaag mee resoneert, is het resultaat optimaal. Voor mijn gevoel heb ik hier en daar al passages waar ik dit samengaan van deze drie lagen heb bereikt. De reacties van lezers, luisteraars en kunstenaars wijzen ook in die richting. Voor mij is dit experimenteren met de taal een zoeken naar de grenzen waarbinnen de verbeelding het beste werkt. Deze zoektocht is nog lang niet voorbij en de enige restrictie die ik mezelf opleg, is dat er geen gekunsteldheid mag ontstaan. De taal (hoe ongrammaticaal die ook lijkt) moet er beter op worden in díe specifieke situatie in dát gedicht.

Omdat (het oproepen van) beelden zo belangrijk (is) zijn in mijn gedichten, wil ik graag dat beeldend kunstenaars “het” zichtbaar maken. Dat “het” kan een verbeelding zijn die dicht bij de mijne ligt, maar ook een geheel eigen interpretatie. Aangezien woorden altijd door iedereen anders worden ingevuld, is het interessant om te zien wat beeldend kunstenaars met die woorden doen. Vanuit hun (over)gevoeligheid voor beelden in het algemeen en de specifieke beelden in mijn woorden, kun je een mooie confrontatie verwachten tussen woord(beeld) en beeld(taal).  Tenslotte kan ik weer op hun verwerking van de woorden reageren.Ook een bepaalde vorm van lichtheid (“humor”) probeer ik in mijn gedichten aan te brengen, zonder dat ik daarnaar zoek. De zwaarte van het woord vraagt er dan gewoonweg om, om het zo maar eens te zeggen. In de beste ogenblikken zoeken die woorden hun juiste plaats in het gedicht.

Kunstenaars rondom poëzie verenigd

Mijn korte visie op samenwerking met andere kunstenaars naar aanleiding van de derde poëziebundel en de daaraan gekoppelde tentoonstelling in de Stadsgalerij te Breda van 3 maart –18 maart 2007 bij

De geboorte van de dichter

Samenwerkingsverband

Poëzie van een individu heeft een grote reikwijdte, maar tegelijkertijd ook niet. Een samenwerkingsverband van één dichter en zeven kunstenaars reikt veel verder. Het gaat om samenwerking tussen beeld  taal en klank, waarbij de drie disciplines elkaar versterken en verdiepen. Onderstaande gaat over dit samenwerkingsverband en wat het heeft opgeleverd: een uitgave, een expositie en een presentatie.